Producția cimentului și protecția mediului

Holcim România și-a asumat angajamentul de a crea valoare pentru toți partenerii săi de interes, plasând dezvoltarea durabilă în centrul strategiei sale de afaceri. În cele ce urmează, găsiți o prezentare a procesului de producție a cimentului și metodele prin care Holcim România protejează mediul.

Schema producție

1. Cariera

Descriere

Extracția materiei prime se face în mod responsabil, protejând mediul înconjurător. Pentru aceasta, se colaborează îndeaproape cu comunitățile locale și arhitecți peisagiști și se întocmesc planuri de reabilitare a carierelor în care biodiversitatea ocupă un loc deosebit de important.

Protejăm mediul

Suprafețele carierelor de unde se exploatează materiile prime sunt reabilitate prin acoperirea cu sol vegetal, plantare de iarbă, arbuști și pomi specifici zonelor respective, în așa fel încât animalele și păsările să ducă o viață normală. Numărul plantelor și animalelor din zonă este monitorizat atent, împreună cu specialiști în biologie.

Locurile de trecere și planurile înclinate sunt special amenajate pentru ca animalele să poată trece cu ușurință, acolo unde este necesară construcția unor ziduri de sprijin.

Apele pluviale sunt colectate și trecute, în vederea curațării, prin zone de drenare și decantare. Acolo are loc separarea materialelor în suspensie, care se depun și sunt ulterior curățate cu excavatorul. Nămolul colectat este uscat și reutilizat în procesul tehnologic.

Pentru animalele iubitoare de apă sunt construite mici opritori pe rigolele de colectare a apei, atât pentru a reduce viteza de curgere cât și pentru a menține zona umedă. Tot pentru acestea, dar și pentru plantele iubitoare de apă planurile de reabilitare conțin și mici lacuri, cu adâncimi de până la maxim un metru.

2. Concasor

Descriere

Mărunțirea materialului se face cu ajutorul concasoarelor de mare capacitate.

Protejăm mediul

În timpul procesului de mărunțire au loc degajări de praf, care sunt aspirate și colectate de filtrul cu saci. Filtrele cu saci sunt prevăzute cu sisteme de scuturare, praful colectat fiind reintrodus în procesul tehnologic. Astfel, la coșul filtrului nu apare nici o urmă de praf.

3. Transport

Descriere

Transportul materiilor prime concasate se face cu benzi transportoare aflate în interiorul unei carcase închise, montate pe stâlpi de susținere.

Protejăm mediul

Montajul pe stâlpi face ca banda transportoare să poată trece prin zone denivelate, să traverseze drumuri, în unele cazuri și localități, fără a deranja flora și fauna din aria traversată.

În zonele cu sensibilitate la zgomot, cadrul benzii este căptușit cu materiale fonoabsorbante (care absorb zgomotele), astfel încât să nu fie depășite limitele admise pentru zgomot.

Cadrul metalic pe care este construită carcasa benzii transportoare asigură siguranța și protecția tuturor celor care lucrează sau trec prin zonă.

4. Hala de preomogenizare

Descriere

Materia prima extrasă și concasată din carieră și transportată cu ajutorul benzilor intră în fabrica de ciment, în hala de preomogenizare. Punct de atracție al fabricii, datorită dimensiunilor sale impresionante, hala este locul unde se realizează amestecarea omogenă a materiilor prime: calcar, marnă și argilă.

Protejăm mediul

Pentru a preveni degajările de praf în atmosferă, care s-ar putea produce datorită curenților de aer, a vântului, a căderii materialului de la o anumită înălțime, hala este o cladire închisă.

Cladirea este dotată cu instalație de desprăfuire, care aspiră degajările de praf din interior și le trece prin filtre cu saci. Praful colectat este reintrodus în procesul tehnologic, iar la coșul filtrului nu apare nici o urmă de praf.

5. Moara de faină

Descriere

Ulterior pre-omogenizării în hală, amestecul de materii prime este măcinat în moara de faină până la obținerea unei pulberi similare cu făina (de unde și numele).

Protejăm mediul

Întrucât moara este un utilaj zgomotos, ea este amplasată într-o clădire închisă în vederea evitării poluării fonice a mediului înconjurător. Prin moară trec și o parte din gazele calde de la cuptor, care usucă materiile prime și transportă particulele de praf spre filtrul de praf principal.

6. Filtrul de praf

Descriere

Filtrul principal preia gazele de ardere de la cuptor și aerul cu praf de la moara de faină și le curăță înainte de a fi eliberate în atmosferă.

Separarea aerului curat și reținerea prafului, care este reintrodus apoi în fluxul tehnologic (pentru a nu avea pierderi de material), are loc în filtrele cu saci cu un randament de peste 99,9%.

Protejăm mediul

La coșul filtrului, emisiile care ies în atmosferă sunt măsurate și monitorizate online cu aparatură specială, care transmite datele către un calculator central.

Orice creștere de emisie poate fi astfel observată din Camera de comandă, iar operatorii pot regla și controla procesul tehnologic astfel încât să nu existe valori peste limitele admise.

7. Preîncălzitor

Descriere

Făina de materii prime este introdusă în cuptor prin intermediul unui turn de preîncălzire cu cicloane. În acest preîncălzitor gazele calde care ies din cuptor trec prin faină și îi transferă o mare parte din căldura lor. Cu ajutorul acestei călduri încep reacțiile chimice de transformare a făinii de materii prime în clincher.

Protejăm mediul

În unele fabrici, acolo unde procesul se dovedește posibil din punct de vedere tehnic și rentabil din punct de vedere economic, căldura în exces este preluată de un ansamblu de boilere spre un generator prevăzut cu turbină, care o transformă în energie electrică. Astfel, fără să se consume în plus combustibili, se produce aproximativ 15% din necesarul de energie electrică al fabricii.

Această transformare a căldurii în exces (reziduale) în energie electrică are numeroase beneficii pentru protejarea mediul înconjurător, principalele fiind:

8. Cuptor

Descriere

Cuptorul este “inima” fabricii. În acest echipament, făina preîncălzită este transformată, încetul cu încetul, într-o lavă și la o temperatură de aproximativ 1450° C se formează clincherul de ciment.

Temperatura înaltă necesară procesului de formare a clincherului se obține prin arderea în arzător a cărbunelui, resursă naturală folosită ca și combustibil principal de către fabricile de ciment.

Protejăm mediul

Pentru a conserva resursele naturale de materii prime și energie, fabricile de ciment și-au dezvoltat tehnologia necesară înlocuirii parțiale a acestora cu resurse alternative – deșeuri ale altor industrii sau provenite din tratarea deșeurilor menajere sortate. Acestă metodă se numeste co-procesare, deoarece unește procesul de fabricare a cimentului cu un proces simultan de tratare a deșeurilor.

Prin co-procesarea deșeurilor, în fabricile de ciment se valorifică integral conținutul material și energetic al acestora.

Tipurile de deșeuri care pot fi co-procesate sunt numeroase, principalele fiind anvelopele uzate, deșeurile petroliere și deșeurile solide tocate în prelabil. Acestea sunt manevrate în sisteme cu circuit închis și introduse în cuptor prin zona arzătorului sau prin zona turnului de preîncălzire.

Co-procesarea deșeurilor în fabricile de ciment și transformarea lor în resurse alternative contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din atmosferă, la păstrarea mediului curat și la reducerea cantităților de deșeuri care se depozitează la gropile de gunoi.

9. Răcitor de clincher

Descriere

Clincherul părăsește cuptorul și este răcit rapid cu aer în răcitorul grătar. Lava se transformă astfel în bulgări solizi și dobândește caracteristicile sale specifice. Clincherul este materialul de bază pentru fabricarea cimentului.

Protejăm mediul

Aerul cald în exces rezultat din răcirea clincherului este recuperat și utilizat, acolo unde este posibil, fie pentru producerea curentului electric (vezi Preîncălzitor), fie pentru uscarea zgurii umede în uscătorul de zgură.

Aceste procese se realizează astfel fără a folosi combustibil suplimentar. Recuperarea energiei din aerul cald contribuie la conservarea resurselor naturale.

10. Silozul de clincher

Descriere

Clincherul este transportat de la ieșirea din răcitor cu ajutorul unor benzi transportoare carcasate și depozitat în silozuri speciale.

Protejăm mediul

Silozurile sunt prevăzute cu filtre cu saci pentru desprăfuire.

11. Moara de ciment

Descriere

Clincherul este măcinat în mori cu bile, împreună cu aproximativ 5% gips și cu alte adaosuri, transformându-se astfel în ciment. Adaosurile pot fi materii prime naturale (de exemplu tuf, calcar etc) sau produse secundare și deșeuri ale altor industrii (de exemplu zgură granulată de furnal, cenușă zburătoare de termocentrală etc)

Protejăm mediul

Fiecare moară de ciment este prevăzută cu sisteme de desprăfuire cu filtre cu saci.

Cimenturile cu un conținut ridicat de adaosuri și conținut mai scăzut de clincher au o amprentă redusă de carbon.

Dezvoltarea și producerea a tot mai multe tipuri de cimenturi de acest gen este una dintre prioritățile producătorilor de ciment în vederea combaterii schimbărilor climatice.

12. Logistica

Descriere

Tipurile de ciment produse și distribuite răspund celor mai specifice nevoi ale clienților, datorită calităților și proprietăților distincte ale acestora.

Protejăm mediul

Pentru prevenirea degajării de pulberi în atmosferă, cimentul este livrat în condiții de maximă siguranță către clienți - fie ambalat în saci, fie vrac și transportat în cisterne etanșe.

În vederea prevenirii producerii de deșeuri de ambalaje din hârtie, plastic și lemn, care sunt folosite la livrarea cimentului însăcuit, este promovată livrarea a cât mai mult ciment vrac.

Transportul cimentului se face atât feroviar, cât și rutier, iar mașinile utilizate pentru transport sunt prevăzute cu motoare cu emisii reduse de CO2.