8. Protecția mediului

Fullscreen

desemnează conținut dinamic care este disponibil numai în varianta pe iPad

Test

1. Alege răspunsurile corecte la întrebarea "Ce fenomen a determinat producerea excesivă a deşeurilor?"

A. Industrializarea.

Răspuns corect.

B. Necesitatea angajării populaţiei.

Răspuns greșit.

C. Agricultura intensivă.

Răspuns corect.

D. Modernizarea transporturilor.

Răspuns greșit.

E. Dezvoltarea zonelor urbane.

Răspuns corect.

Verifică soluția

Test

2. Pentru ce este necesară gospodărirea corectă a resurselor naturale?

A. Economisirea consumului populației.

Răspuns greșit.

B. Dezvoltarea durabilă.

Răspuns corect.

C. Crearea rezervelor în caz de calamitate .

Răspuns corect.

D. Susținerea țărilor afectate de poluare.

Răspuns greșit.

Verifică soluția

Test

3. Identifică modalitățile de gestionare corectă a resurselor naturale:

A. Folosirea resurselor regenerabile de energie.

Răspuns corect.

B. Creșterea extracției cărbunelui.

Răspuns greșit.

C. Reciclarea deșeurilor și refolosirea materiilor reciclate.

Răspuns corect.

D. Extinderea extracției de minereuri.

Răspuns greșit.

E. Reabilitarea termică a clădirilor.

Răspuns corect.

Verifică soluția

Test

4. Identifică modalitățile de gestionare corectă a resurselor naturale:

A. Transformarea ecosistemelor naturale în terenuri arabile.

Răspuns corect.

B. Modificarea cursurilor de apă și a bazinelor hidrografice.

Răspuns corect.

C. Defrișări.

Răspuns greșit.

D. Supraexploatarea resurselor naturale pentru procesele de producție (minerale și energetice).

Răspuns greșit.

D. Reciclarea apei.

Răspuns corect.

Verifică soluția

Test

5. Identifică resursele regenerabile de care dispune România:

A. Eoliană.

Răspuns corect.

B. Hidroenergie.

Răspuns corect.

C. Solară.

Răspuns corect.

D. Geotermală.

Răspuns corect.

E. Nucleară.

Răspuns corect.

Verifică soluția

Test

6. Identifică principiile corecte de protecție a mediului înconjurător pe care le promovează recuperarea și reciclarea deșeurilor:

A. Principiul protecției resurselor primare.

Răspuns corect.

B. Principiul prevenirii poluării.

Răspuns corect.

C. Principiul estetic.

Răspuns greșit.

D. Principiul conservării biodiversității.

Răspuns corect.

E. Principiul reducerii poluanților la sursă.

Răspuns corect.

F. Principiul prețurilor accesibile populației.

Răspuns greșit.

Verifică soluția

Test

7. Identifică efectele deșeurilor industriale pentru mediul înconjurător și om:

A. Toxice.

Răspuns corect.

B. Nepoluante.

Răspuns greșit.

C. Oxidante.

Răspuns corect.

D. Estetice.

Răspuns greșit.

E. Cancerigene.

Răspuns corect.

F. Infecțioase.

Răspuns corect.

Verifică soluția

Test

8. Identifică avantajele reciclării:

A. Reduce poluarea.

Răspuns corect.

B. Salvează salariile populației.

Răspuns greșit.

C. Conservă energia.

Răspuns corect.

D. Elimină costurile depozitării reziduurilor.

Răspuns greșit.

E. Reduce puterea fenomenelor naturale

Răspuns corect.

F. Creează noi locuri de muncă.

Răspuns corect.

Verifică soluția